Geneva 50633 Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Geneva 50633


City detail

8190 +18190