Geneva 32732 Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Geneva 32732


City detail

7218 +17218