Glasgow 42142 Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Glasgow 42142


City detail

6643 +16643