Geneva 31810 Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Geneva 31810


City detail

2350 +12350